Sprawdzian literatura i kultura baroku
• Sarmatyzm to: a) „kwiecisty barok", konceptyzm, marinizm, b) synonim zacofania, warcholstwa, ksenofobii, c) ideologia i kultura szlachty polskiej XVII - XVIII w.. Ci z kolei zawdzięczają go Heinrichowi Wölfflinowi, dziewiętnastowiecznemu badaczowi, który swoje wielkie dzieło na temat sztuki interesujących nas czasów zatytułował Renaissance und Barock (Renesans i barok) - i dokonał tym samym pierwszego jasnego .Barok I LO - powtórzenie przed sprawdzianem.. Głównym założeniem, wspólnym dla literatury całej Europy (poza Francją), było odchodzenie od ideałów i poetyki renesansowej.Kultura baroku.. Barok - ramy czasowe w Europie.. Trwał od drugiej połowy XVI wieku do ok. połowy XVIII wieku.Jego nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie.. 1pSprawdzian bada opanowanie wiadomości z zakresu literatury i kultury baroku oraz umiejętność analizy tekstu poetyckiego.. Architektura to okazałe pałace i bogato zdobione kościoły.. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego i włoskiego słowa barocco, oznaczającego bezkształtne, nieregularne i nieprawidłowe wytwory artystyczne.Jak sama nazwa wskazuje barok jest epoką dziwną i pełną przepychu W Baroku wyróżniamy 3 fazy: · Wczesny Barok (lata ok. 1580-1620) · Barok dojrzały (lata ok. 1620-1680) · Schyłek Baroku (lata ok. 1680-1720) 2..

Ramy czasowe baroku nie są ściśle określone.

Można podzielić go na trzy fazy.. Sprawdzian po epoce.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Test Kultura baroku, podrozdział podręcznika Historia WSZPWN dla Klasa II.. Cechy charakterystyczne tego stylu to dynamizm, przepych, monumentalizm, nieregularność kształtów, wielość .BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Niezwykłość literatury barokowej wynika przede wszystkim z ograniczenia treści utworów i rozbudowania form .Barok - sprawdzian i umiejętności .. Barok - sprawdzian wiadomości i umiejętności grupa A Wymień 5 negatywnych cech Sarmaty.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Sprawdziany po epokach | Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka MODEL ODPOWIEDZI LITERATURA I KULTURA BAROKU Grupa I (GRUPA II różni się jedynie kolejnością pytań) Liczba Nr zad.. Okres ten przypada różnie w zależności od regionu.. I i II, modele odpowiedzi, kartoteka testu.. Barok - sprawdzian wiadomości i umiejętności grupa A Wymień 5 negatywnych cech Sarmaty.. Wyznawano wtedy zasadę: Przerost formy nad .Plik odpowiedzi do sprawdzianu literatura i kultura baroku.zip na koncie użytkownika skandertlouh • Data dodania: 9 kwi 2015..

I i II, modele odpowiedzi, kartoteka testuLiteratura i kultura baroku.

Stworzył on cykl sonetów, które ukazywały wewnętrzne rozerwanie człowieka, pomiędzy ciałem a duszą.. Termin „barok" został przez historyków literatury pożyczony od historyków sztuki.. Barok - synteza wiadomości które starają się o jego zgubę.. połowy XVIII w. Barok - ramy czasowe w Polsce.. Sprawdzian po epoce.. Projektowana odpowiedź punktów 1. a) źWątły, niebaczny, rozdwojony w sobie" - człowiek jest istotą słabą wobec szatana, nieostrożną wobec ziem .Barok kontynuuje część myśli postulatów renesansu: poezja „światowych rozkoszy" dotyczy człowieka i ziemskiego bytu, literatura reform istnieje nadal, a niektórzy badacze nazywają filozofię baroku innym humanizmem.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Właśnie taką epoką był barok.. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.. Włochy - 2. połowa XVI w. do połowy XVII w.. Człowiek musi także walczyd z przemijającymi rozkoszami, których siedliskiem .Kultura baroku.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Do rehabilitacji baroku przyczyniły się studia C. Gurlitta i H. Wölfflina (Renaissance und Barock 1888, wydanie 5 1961)..

; Na początku literatura opierała się na wzorach europejskich.

XVII w.Plik Test ze znajomości literatury i kultury baroku.doc na koncie użytkownika Ania6466 • folder sprawdziany • Data dodania: 8 kwi 2012Barok (prawdopodobnie z port.. W epoce baroku forma była bogata i kunsztowna, a zatem ważniejsza niż treść.. Barok to epoka literacka trwająca: a. przez cały wiek XVIII b. zasadniczo przez cały wiek XVII, ale swymiBarok zrezygnował z renesansowych kategorii umiaru, harmonii i jasności na rzecz dynamizmu, ekspresywności, przepychu, bogactwa ornamentacyjnego i stylistycznego.. Przyjęcie go przez epokę literacką sugeruje, że będzie w niej mowa o twórczości niezwykłej i dziwnej.Barok - życiorys kultury.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Powtórz epokę baroku, rozwiązując nasz test:) 1.. Nazwy barok jako stylu literackiego użył E. Porębowicz w monografii o J.A. Morsztynie (1893).. barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: „sztuka jezuicka" czy .Kultura baroku w Rzeczypospolitej Kultura baroku w Rzeczypospolitej rozwinęła się w XVII w..

Język polski, Sprawdziany i testy Test ze znajomości literatury i kultury baroku.

O baroku jako epoce kultury pisał po raz pierwszy B. Croce (1929), choć jego cechy uważał za zaprzeczenie artyzmu.Czytanie ze zrozumieniem, s. 78-79 - plik pdf Klasyczny ideał piękna, s. 81 - plik pdf Drogi greckiej filozofii, s. 82-83, 89 - plik pdf Co wpływa na dobrą organizację państwa, s. 92 - plik pdf Czy warto być buntownikiem, s. 105-106,108 - plik pdf Los jest jego własnością, s. 112-113 - plik pdf I swoim śpiewem oczarował wszystkich, s. 117, 119, 120 - plik pdfNotatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Barok nastąpił po renesansie i był nowym stylem w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze.. Sztuka barokowa w krajach katolickich wykształciła się w czasach kontrreformacji i miała pomóc Kościołowi katolickiemu odzyskać utracone wpływy i pozycję.. W Europie - koniec XVI w. do schyłku XVII w./1.. Początek - lata 30.. Dlatego też barok miał wielu mecenasów wśród duchowieństwa.. Połącz cechy z odpowiednimi przykładami ze znanych Ci utworów barokowych.Literatura.. Historycznym tłem baroku dla większości państw Europy były częste i długie wojny.Rodzaje paliw kopalnych 2.Sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi, prace domowe, wypracowania, lektury,Podręcznik „Ponad słowami" do klasy 1 część 2, obejmujący renesans, barok i oświecenie, w kompleksowy sposób łączy nauczanie historii literatury z interpretacją współczesnych dzieł literackich i innych zjawisk kulturowych.. Sprawdzian bada opanowanie wiadomości z zakresu literatury i kultury baroku oraz umiejętność analizy tekstu poetyckiego.. Za prekursora baroku polskiego uznaje się Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.. Lata 1580 - 1620 to wczesny barok, 1620 - 1680 to barok dojrzały, a 1680 - 1720 to okres schyłkowy dla tej epoki, która powoli zaczęła przechodzić w oświecenie.. Pytania na sprawdzian z baroku: 1) Wyjaśnij skąd pochodzi nazwa barok , wskaż ramy czasowe tej epoki.Literatura i kultura baroku.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.. Literatura barokowa.. Na użytek Kościoła walczącego dbano o rozmach i monumentalizm w budownictwie i przepych w dziełach kultury.Barok w Polsce.. Część 2 na Uczę.pl.. Połącz cechy z odpowiednimi przykładami ze znanych Ci utworów barokowych.Literatura i kultura baroku.. CZŁOWIEK BAROKU Zagubiony metafizykBAROK.. Barok objął kraje Europy południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia) oraz Europy środkowej (Polska, Węgry, Austria), wystąpił również w Anglii i Niemczech.Nie rozwijał się natomiast w krajach protestanckich..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt